A CS WAVE, azaz a  „Virtuális Hegesztés Oktatási Környezet” magyarországi bevezetésének tapasztalatai és a képzésben történt változások áttekintése .

A Mátrai Hegesztéstechnikai és Szakképzési Kft. támogatást nyert a  Magyar Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal által hirdetett Baross Gábor Innovációs Program kutatás-fejlesztési projektjében. A projekt keretében 2006. augusztusában megvalósult a „Csúcstechnológiát képviselő virtuális hegesztés oktatási környezet magyarországi bevezetése és alkalmazása a hegesztőképzésbe” témájú kutatás-fejlesztési beruházás.

Társaságunk fő tevékenységi területe az oktatás-képzés, minősítés,tanúsítás hegesztési területen.

Oktatási rendszerünk összeállításában 30 éves képzési tapasztalatunk jelenti a bázist, s ezeket a tradicionálisnak is mondható ismereteket ötvöztük a legmodernebb oktatási technikákkal és eszközökkel. Azt tapasztaljuk országunkban, hogy 106 hegesztés oktatásra szakosodott hely közül egyedül mi tudtuk elérni, hogy egyre növekvő jelentkezői létszámot kell kezelni évről évre egy olyan szakmában, melyet hiányszakmaként kezdünk elkönyvelni jól képzett gyakorlott szakemberek tekintetében. Ebben nagy szerepe volt a CS WAVE virtuális hegesztés oktatási környezet bevezetésének is mely meggyőződésünk, hogy alapjaiban változtatta  meg a fiatalok érdeklődését a szakma iránt. A szakma oktatásának a változó követelményrendszerekkel együtt történő fejlődésének és fejlesztésének, de akár fenntarthatóságának alapfeltétele, hogy egy egészséges versenyhelyzetet tudjunk létrehozni a többi szakmunkás-képzésben elérhető  ún.„ divatosabb” esetleg könnyebb szakmák és az ipari szakmunkás képzések között, melyek közül a hegesztés már évek óta kiemelten emberhiánnyal küszködő szakirány.

Cégünk 2006 szeptembere óta alkalmazza a CS WAVE berendezést a hegesztők képzésében.
Évente 400-500 fiatal hegesztőt képzünk, melynek aránya – véleményem szerint a virtuális hegesztés oktatásban történő alkalmazásával – újra növekvő tendenciát mutat.

A CS WAVE „Virtuális Hegesztés Oktatási Környezet” bevezetése segítséget nyújt a magyar hegesztőképzés fejlesztéséhez, minőségének javulásához, egyben meghatározza cégünk szakképzési színvonalát és stratégiáját, valamint közvetlenül járul hozzá a szakma oktatási fázisában megvalósítható környezeti terhelés optimalizálásában.

A  berendezés alkalmazásával célunk a fenntartható fejlődés érdekében egy olyan környezetbarát, hulladékszegény, energiatakarékos oktatási technológia támogatása, melynek eredményeként jelentősen csökken a környezet terhelése, a káros környezeti hatások, mint a káros anyag kibocsátások mértéke veszélyes hulladék keletkezése, valamint jelentősen javul a szakképzés minősége és hatékonysága.

A CS WAVE használatával már a tanulás kezdeti fázisában ki lehet alakítani azokat a rendkívül fontos készségeket a tanulóknál, amelyeket eddig csak a gyakorlati oktatás során nagy nehézségek árán tudtak a hegesztőfülkékben elsajátítani…

Forradalmian új az ötlet, hogy a CS WAVE a mozgás irányítását helyezi középpontba, ami – tapasztalataink szerint is- a legfontosabb a gyakorlati képzés kezdeti fázisában, hiszen csak stabil alapokra lehet megbízható tudást építeni!

Használatával lehetővé válik a mozdulatok hatékony, biztonságos elsajátítása, rossz beidegződések azonnali kiszűrése és kiküszöbölése. A helyes tartás elsajátítása, a vizuális segítségnyújtással történő gyakorlás könnyíti a hosszú képzési folyamatokat minden résztvevő oldaláról.(tanuló,oktató,képző intézmény)

Tanuló

 • Segítséget kap a gyorsabb tanuláshoz egy modern, vonzó eszköz által
 • Könnyebben és gyorsabban sajátítja el a szükséges készségeket és a hegesztési (test)helyzetek alkalmazását
 • A koncentráló képesség gyors javulása és kellő szint folyamatos fenntartása
 • Kevésbé “stresszes”…a játszva tanulás mindig a leghatékonyabb
 • Szemléletválás a tanulási folyamatban, mivel szívesen csinálják.
 • Több szabadságot ad, (virtuális/valós hegesztés felváltva)
 • Nem munkaként tekintenek a gyakorlásra ezért könnyebben megszeretik az egyébként sem könnyű munkát.
 • Pszichikai terhelhetőség fejlesztésének egyetlen biztonságos módszere a gyakorlati képzésben.
 • Tartáshibák egyszerű kiküszöbölése, melyek később varrathibákhoz vezetnének.

Oktató

 • Eszközöket kap az oktatás irányításához, elemzéséhez és ellenőrzéséhez
 • Kiegészítő információkhoz jut az egyes felhasználókról a tanulási folyamatok megfigyelése által
 • Segítség a gyakorlati oktatás felépítésében és kezelésében

Továbbá…:

 • Jobban nyomon követhetők a tanulók egyéni eredményei és könnyen korrigálhatók a hibáik
 • Gyors javulás a koncentráló képesség fejlesztése során
 • Felkelti a fiatalok érdeklődését, figyelmét és gyakorlási vágyát (szemléletválás a tanulási folyamatban, mivel szívesen csinálják)
 • Lényeges pszichológiai változtatás a gyakorlati oktatásban(nem munkaként tekintik ezért könnyebben megszeretik az egyébként sem könnyű munkát)
 • Rossz beidegződés azonnali kiszűrése, rossz testhelyzetek azonnali kijavítása
 • Pszichikai terhelhetőség fejlesztésének egyetlen biztonságos módszere a gyakorlati képzésben

Képzési folyamat, oktatás

 • Javítja és/vagy optimalizálja a képzési folyamatot
 • Segítséget nyújt a képzés nyomon követhetőségében
 • Biztosítja a hegesztési és testhelyzetek eredményeinek láthatóságát (azonnal és utólagosan)
 • A nem megfelelő testhelyzetből adódó hibák azonnal kijavíthatók.
 • A munkavégzéshez szükséges  pszichés koncentráció gyakoroltatásának, mérésének fejlesztésének egyetlen biztonságos módszere a gyakorlati képzés során
 • Objektív képet mutat a tanuló előrehaladásáról
 • A gyakorlati képzés szintjének egységesítése (nemzeti/európai/nemzetközi szinten is…)

Képző intézmény

 • 30-40%-os költség megtakarítás (lényegesen kisebb nyersanyag, gáz és elektromos áram felhasználás/ oktató bérköltsége)
 • Hatékonyabb környezetvédelem
 • Nagyobb munkabiztonság
 • Javul az oktatás nyomon követhetősége
 • Javul a gyakorlati oktatás képe
 • Megnő a képzés iránti kereslet (szívesebben választják azt az intézményt a szakma megtanulásához, ahol ez az eszköz elérhető )
 • A gyakorlati képzés szintjének növekedése
 • A képzésre jelentkezők gyakorlati rátermettségének egyetlen veszélytelen, objektív szűrési módszere

„ …márpedig a tanulók folyamatos gyakoroltatása az egyetlen hatékony útja, hogy jó szakembereket képezzünk! „

Ez azonban valóban nagy anyag és villamos-energia ráfordítással jár… azaz nagyon magas költség vonzata van, melyet a képző intézmények gyakran képtelenek önállóan előteremteni.
Egyenes következménye e folyamatnak a képzés színvonalának, hatékonyságának csökkenése amely könnyen a képzés leépüléséhez vezethet.

A „virtuális hegesztés oktatási környezet” alkalmazásával ezek a költségek nem elhanyagolható méretékben csökkenthetők. Mind emellett fontos szempont az is, hogy egy-egy konkrét hegesztési feladat gyakorlásának alkalmával szükséges az oktatók nagyfokú odafigyelése is, vagyis az állandó felügyelet. A képzés minőségi szintjének rengeteg szubjektív összetevője van, melyet jelentősen le lehet leredukálni az ún. hegesztő munkapad oktatási célú alkalmazásával. Sőt egyedüli módszere lehet a gyakorlati oktatásra szakosodott intézmények, vagy konkrétabban a gyakorlati oktatóink közötti szintek egységesítésére országhatárokon belül és túl, nyelvi-, etnikai hovatartozás nélkül.

A MÁTRAI Hegesztéstechnikai és Szakképzési Kft. 2006 – tól alkalmazza a CS WAVE  virtuális oktatási rendszerét – mint alternatív képzési módszert – a hegesztés  oktatásban nagy sikerrel, melynek egyik fontos gyümölcse éppen a 2010-es évben érett meg. Magyarországon minden évben megrendezik a fiatalok számára középiskolákban iskolarendszer szerinti képzésben tanulható szakmák versenyét az ún „Szakma Sztár „  fesztivált ahol a hegesztő szakma is képviselteti magát.

A 2010-es évben  a térségből, ahol a hegesztő iskolánk van 4 tanuló is bejutott az Országos döntő legjobb 12 fős mezőnyébe amely már magában is komoly eredménynek számított egy olyan vidéknek, ahol 6 évvel ezelőtt annyi jelentkező sem volt, hogy egy hegesztő osztály elinduljon…Pedig a közelben több hőerőmű  is van amiknek folyamatos és jó minőségű munkaerő utánpótlásra van szükségük a biztonságos működés fenntartásához…
Szóval 5 év alatt eljutottunk odáig, volt egy olyan végzős hegesztő osztály akik közül mind a 4 aki elindult a versenyen bekerült az  Országos Döntőbe, sőt az első 4 helyezést szerezték meg!!!

Ez egy olyan visszaigazolás volt számunkra, mely azt mutatja, hogy jó úton haladunk a hegesztőképzésben…
Sikerült felépítenünk egy hatékony képzést, amely szimuláció és a valós hegesztés megfelelő arányú kombinálásából épül fel…

A „CS WAVE” a képzés területén nem csak egy teljesen új technológiai megoldást kínál, hanem alkalmazkodik a megváltozott szakmai követelményekhez is.
Célunk a technika alkalmazásával lényegében az, hogy az eszközzel a hegesztőképzés gyakorlati színvonalát emeljük, könnyen és folyamatosan igazodjunk a változó szakmai és piaci elvárásokhoz, és a követelményeknek megfelelő korszerű tudás biztosításunk.

A „ virtuális hegesztés oktatási környezet, a CS WAVE” alkalmazása nemcsak az anyag, és energiaköltségek ésszerű redukálásában jelentős, hanem az eszköz használata nem igényli az oktató állandó jelenlétét sem, mivel a feladatok kiértékelését, a hibák kijelzését, azok kijavítás módjának megadását egy beépített számítógép végzi, azaz az oktatónak inkább ellenőrzési feladatai lépnek előtérbe a rendszer használata esetén a gyakorlati képzés kezdeti stádiumában.

Meggyőződésem, hogy a CS WAVE alkalmazásával a hegesztők gyakorlati képzése új alapokra kerül és jelentős minőségi javulást fog hozni a hegesztők felkészültségi szintjében.

Az eszköz alkalmazása számos előnyt hordoz, nem egyszerűen csak cégünk szakmai színvonalát növeli, hanem jelentős szerepet játszhat, mind a magyar, mind pedig a régióbeli hegesztők európai szakmai, munkaerő-piaci követelményeknek, az állandóan változó specifikus szakmai elvárásoknak megfelelő színvonalon történő felzárkóztatásában.

Ez a konkrét eset egy példa értékű történet amely a Mi történetünk és erre nagyon büszkék vagyunk…

ifj. Benus Ferenc
oktatási igazgató
Mátrai Hegesztéstechnikai és Szakképzési Kft.