MINŐSÉGPOLITIKAI NYILATKOZAT

A Mátrai Hegesztéstechnikai és Szakképzési Kft vezetése és munkatársai teljes mértékben elkötelezettek arra nézve, hogy az általuk nyújtott szolgáltatások minősége megfeleljen a képzésben résztvevők, a partnerei, a munkaadók, a munkaerőpiac és a társadalom elvárásainak, valamint a szakmai munka eredményességének folyamatos fejlesztése iránt.
Jelen minőségpolitika célja, hogy a jogszabályi előírásoknak megfelelve, a cégünknél jelenleg is működő minőségirányítási rendszerrel összhangban megrendelőinknek magas színvonalú minőségi hegesztőképzést biztosítsunk.

A Mátrai Hegesztéstechnikai Kft. vezetésének célja, hogy a magyarországi hegesztőképzés meghatározó bázisa legyen. Célunk egy nemzetközi hírű hegesztő bázis működtetése, ahol olyan szakemberek képzése folyik, akik megállják a helyüket az ország és Európa más intézményeiből kibocsátott szakemberekkel való összehasonlításban, tevékenységükkel növelik a gazdasági szektor igényét a cégünknél végzett hegesztő szakemberek iránt.

Továbbá el kívánjuk érni, hogy a Kft-nél végzett szakemberek versenyképessége növekedjen, megállják a helyüket nem csak az országon belül, hanem nemzetközi összehasonlításban is.
Tevékenységünkkel erősíteni kívánjuk szerepünket a régió felnőttképzési körében és a szakmai közéletében is.
Tevékenységünk alapvető eleme a „meghatározó” tevékenység, mely azt jelenti, hogy az ország legjobb, leggyorsabb és legfelkészültebb oktatóhelye legyen bázisunk, a szolgáltatásainkat igénybe vevők legnagyobb megelégedésére.

A képzési és szolgáltatási tevékenység minőségének folyamatos biztosítása érdekében a Mátrai Hegesztéstechnikai és Szakképzési Kft. bevezette és folyamatosan működteti az MSZ EN ISO 9001 minőségirányítási rendszert. Ezen túlmenőleg a Kft. minden tevékenysége, így a felnőttképzés során is a mindenkor hatályos jogszabályi előírásokhoz illeszkedve, valamint szakmai szempontból magas színvonalú képzési munkával biztosítani kívánjuk vevőink megelégedettségét, a jogi és egyéb elvárásoknak való megfelelést és teljesítményünk folyamatos javulását.
A jogilag kifogástalan működést tartjuk szem előtt, a jogszabályokat betartjuk, és partnereinkkel betartatjuk.
A Kft. folyamatosan képzett személyzete mindenkor készen áll teljesíteni a legbonyolultabb képzési, fejlesztési megbízást.
A Kft. vezetése és a munkatársai folyamatosan fejlesztik képességeiket és erőforrásaikat az újabb és újabb kihívások teljesítése érdekében.

Jelmondatunk:

„ tapasztalatok a minőségben …
… minőség a hegesztésben”

A minőségpolitikát a Mátrai Hegesztéstechnikai és Szakképzési Kft. Visonta, Erőmű út 11. alatti székhelyén és honlapján (www.matraheg.hu) hozzáférhetővé teszi.

Az Mátrai Hegesztéstechnikai és Szakképzési Kft. vezetése a cég minőségpolitikáját elfogadta 2016. március 17-én.