Megjelent: 2016. április 04.

Let’s Make It Happen – Shifting into Learning Outcomes in the Welding Sector

The MAKE IT project aims to address the need to modernize the training and qualification of welding personnel, ensuring skills recognition as well as promoting mobility across borders. Project developed with the support of the Erasmus+ programme of the European Union.

March 10th 2016 – Empowerind individuals and organizatons with the skills required by the industry is of paramount importance to achieve the targets set by the European Commission, which has defined the objective for the manufacturing sector to represent twenty per cent of EU GDP by 2020. To attain this goal, the European Technology Platform ‘Manufuture’ was created, and welding has been highlighted as one key enabler to reach it. Training and qualification is thus the layer underlying this global goal, and a stronger focus has been placed on investments in education, research and innovation as the key to achieve smart, sustainable and inclusive growth. Leading this effort, the MAKE IT project proposes to redefine a “European Welding Practitioner” professional profile.

Training and Qualification for Welding personnel has evolved over the years as it becomes increasingly used by National, European and International bodies and their accredited training centres. Regardless, the pace of change is increasing, placing additional pressure on the modernization and development of an innovative approach and methodology regarding the qualificaton and training process it the welding sector. Those change encompass a shift to the Learning Otucomes (LOs) aprroach, a correspondence to EQF (European Qualificatons Framework) levels and an assignemt of ECVET (European Credit system for Vocational Education and Training) points.

The MAKE IT project will address the market need for qualified people in welding technology and with competences in bott the “old” and “new” advanced processes. Learners and professionals need more adequate training curricula and structured validation of competences systemand its methodologies and processes, promoting the cooperation between different national and EU recognition tools, by ensuring that skills and qualifications can be easily recognized across borders.

The main aim of the project is to develop a European sector-oriented qualification system into Los approach and establish a Europen harmonized scheme for Recognition of Prior Learning (RPL) in the Welding sector. This will facilitate recignition and certification of the respective Los, mobility and career progression and integrating innovative approaches to teaching and learning.

The Los approach will allow to identify what the learner knows, understands and is able to do after completion of the course; shifting the focus from an input-centred model of qualification. Also, a harmonized curricula will ease the mobility of workers int he European labour market, since it facilitates their recognition through the definition of credits and referenced qualifications in EQF. Defining strategic investment in European Manufacturing.

Increased global competitiveness and supply chains, coupled with new emerging technologies and increasingly stringent sustainability requirements are forcing the European manufacturing industry to change aligned with it the qualifications of the manufacturing personnel.

Integrated into the long-term vision for the future of manufacturing, joining was considered as a critical component, which led to the creation of the MAKE IT project.

About, the European Federation for Welding, Joining and Cutting.

EWF is a pioneer in implementing a harmonized qualification and certification system for joining professionals. Through European projects, EWF has been innovating in training methodologies, and involved in the development of new technologies and uses for joining. Through its member organisations, EWF has established a firm link to the local industry, providing knowledge and training as well as participating in research initatives that address the most pressing questions, and challenges int he field of joining technologies.

Contacts for media: André Cereja „afcereja@isq.pt

Megkezdődött az érdemi munka a pályázati célok megvalósítása érdekében.

I. A konzorcium partnerei 2015. november 24-25 napokon megtartották első találkozójukat Porto Salvoban, Portugáliában az Európai Hegesztési Szövetség szervezésében mint főpályázónál. A pályázatban partnerként dolgozó cégek vesznek részt, országonként 3 szervet: a jogi, oktatási és szakmahálózati képviselőkként, Portugáliából, Spanyolországból, Belgiumból, Norvégiából és Magyarországról.Magyarországot a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, a Mátrai Hegesztéstechnikai és Szakképzési Intézet, valamint a Magyar Hegesztéstechnikai és Anyagvizsgálati Egyesület képviseli a projektben. Az első találkozón 3 területen történt érdemi munka:

 1. minden partner ppt. előadásban mutatta be szervezetét és azon személyeket, akik menedzseri, tanárkutatói, műszaki és adminisztratív feladatok látnak el.
 2. az elvégzendő feladatokat 10 munkacsoportban kell elvégezni 36 hónap alatt. A Magyar Hegesztéstechnikai és Anyagvizgálati Egyesülés a minőségirányítási feladatok elvégzéséért felelős, mint munkacsoport vezető. Ennek keretében Minőségirányítási Kézikönyvet és szakkifejezéseket magyarázó un. Glossary-t készített és bocsátott a többi partner rendelkezésére. A Mátrai Hegesztéstechnikai és Szakképzési Kft. az Európai Kiemelt Hegesztő szakképesítés megszerzéséhez szükséges módosított újrafejlesztett tematika alapján lebonyolított 40 órás un. kisérleti (pilot) tanfolyamok országonkénti lebonyolításért és a tapasztalatok értékeléséért a felelős, mint munkacsoport vezető.
  Minden munkacsoport vezető beszámolt a csoportban végzendő feladatokról.
 3. A találkozó záró részében az EWF képviselője összefoglalta a jegyzőkönyvbe tervezett megállapításokat, és egy elvégzendő feladatot és ütemtervet javasolt és fogadtatott el a partnerekkel.

A következő konzorciumi találkozó helye Oslóban Norvégiában lesz 2016. május elején.

II. A magyar partnerek 2016. február 19-én Visontán a Mátrai Hegesztéstechnikai és Szakképzési Kft. vendéglátásában nemzeti találkozót tartottak az aktuális feladatok áttekintése érdekében. A rövid bemutatkozást követően.

 1. minden munkacsoport célkitűzései, feladatai átbeszélésre kerültek a következő bontásban:
  • WP1 – Az európai és a nemzeti képesítési rendszerek összehasonlítása, elemzések, kutatásfejlesztések (Needs analysis and Research and Comparsion of NQF/EQF)
  • WP2 – Az Európai Kiemelt Hegesztő, szakképesítés dokumentuma (Design of European Welding Practitioner Los Standard)
  • WP3 – Az Európai Kiemelt Hegesztő képesítés és az európai keretrendszerek kapcsolat (Alignment between EU tolls /EQF & ECVET/ and the EWP qualification)
  • WP4 – A harmonizált RPL rendszer kifejlesztése a hegesztési szektorban ( Development of an harmonized RPL scheme for welding sector)
  • WP5 – A rendszer alkalmazása és vizsgálata nemzeti szinten (Implementation and testing at national level)
  • WP6 – Az eredmények megismertetése terjesztése (Dissemination of results)
  • WP7 – Az eredmények hasznosítása a pályázat lezárása után (Exploitation of results)
  • WP8 – Értékelés (Evaluation)
  • WP9 – Minőségbiztosítás (Quality Assurance)
  • WP10 – Projektirányítás (Management)
 2. Döntés született a projekt eredmények terjesztése érdekében alkalmazott eszközökről és azok dokumentálásában, a projekt logó és a szövegezések alkalmazásában.
 3. Döntés született a WP1 munkacsoportban végzendő feladatok operatív módszereiben, azaz a konzorcium által összeállított felmérő kérdéslista nemzeti partnerenkénti elosztásában, majd azok értékelésétől a későbbiek során, a 100 szükséges kérdéslista partnerenkénti egyenlő elosztásában.
 4. Áttekintésre került a pénzügyi elszámolások szabályai és dokumentumai.

Az érdeklődők további információkat olvashatnak a konzorciumai honlapon: www.makeitproject.eu illetve a nemzeti partnerek honlapjain. A következő nemzeti ülés időpontja és helye Egerben lesz augusztus végén.

A Mátra Hegesztéstechnikai Kft részvétele egy újabb EU támogatta projektben

MAKE – IT project

Let’s Make It Happen – a Shift into Learning Outcomes in the Welding Sector.

A hegesztési szakágazatban áttérés a tudás, a készség és a kompetencia alapú tanulási eredmények alkalmazására

Az Európai Unió egyik alapszabálya szerint a területén belül szabad mozgás lehetséges, amelyet többek között még kiegészít a munkavállalás lehetősége is. A munkavállalás témaköréhez szorosan kapcsolódik a képzettségek, a készségek és a képesség azonos értékmérő skála szerinti megítélése.

Ezen a területen már korábban is jelentős fejlesztések történtek. Gondoljunk a hegesztés területén működő az EWF által, majd az IIW-vel közösen működtetett és nemzetközileg elismert, hierarchikus szakképzési rendszerekre és az egyes minősítésekre vonatkozó különböző, többféle nemzetközi (ISO) szabványokra. Ezek pedig mind számos esetben egy – egy nemzeti képzési és minősítési eljárástól lényegesen eltérőek, de a nemzetközi követelmények teljesítését igazoló diplomát a az ipar széles körűen elismeri és keresi.

Az Európai Unión belül igény jelentkezett az egyes tagországokban végzett képzésekre vonatkozón egy olyan rendszer felállítására, amelynek segítségével a különböző országokban egy – egy azonos szakmára vonatkozó igazolások, bizonyít­ványok, diplomák milyen – a nemzetközi képzési „skála” szerinti – értéket képviselnek.

Jelenleg az EWF által vezetett konzorcium a MAKE – IT project keretén belül az EU–ban már meglevő képzési értékelő rendszert kívánja harmonizálva az EWF/IIW egyik példaként választott képzési változatának, így a EWP-re vonatkozóan (Európai Kiemelt Hegesztő) kidolgozni, úgy hogy ezzel párhuzamosan a EWP tananyagát és tantervét is megújítja.

Ehhez a következő csak mintaként említett néhány alapeljárás alkalmazását tarja szükségesnek:

 • EKKR rendeletet (Európai Képesítési Keretrendszer /European Qualification Framework – EQF),
 • az „Erasmus +” szabályokat,
 • ECVET (Európai Kreditrendszer Szakmai elméleti és gyakorlati képzési/ ECVET: European Credit System for Vocational Education and Training) előírásokat.

Ez az újabb és az EU által támogatott képzési forma és a megnyert pályázattal három évre biztosítja a hivatalos nemzetközi konzorcium munkáját.

A konzorcium tagjai spanyolok, norvégok, magyarok, portugálok és a munkát, amit 10 munkacsoportban (WP – Workpackage – munkacsomag) végeznek az EWF – Titkárság irányítja.

A „Megvalósítás”( a munka tervezése a gyártással és teszteléssel együtt)  témakörének felelőse és egyben a WP 5 munkacsoport vezetője a Mátrai Hegesztéstechnikai Kft.

A tevékenység súlypontja elkötelezetten mind maguk, mind az EWP témakör fejlesztése. Ezzel párhuzamosan az EU-ban hatályos és szakmai képzésre vonatkozó oktatásügyi, pedagógiai előírások és ajánlások harmonizált párhuzamos alkalmazása a EWP képzésben.

Ez egyben minta is a jövőben fejlesztendő szakképzésekhez is.

Fontos tény, hogy az EWF irányításával a nemzetközi konzorcium tagjai az EU – n belül más – más régióhoz tartoznak és így más – más gyakorlatot képviselnek és a projekttel lehetőség nyílik számos hasznos az európai gyakorlatban bevált – valóban nemzetközi – tapasztalat átvételére. A tapasztalatok kiterjednek a szakképzésnek mind az elméleti, mind a gyakorlati területeire, ezért több hegesztőképző és minősítő szervezet is tagja konzorciumnak.

A projekt, tehát a szobák falain túllépő, a gyakorlathoz kapcsolódó szakképzést érinti, amelynek a hazai hegesztő képzésben is haszna lehet, mivel a magyar a résztvevők:

 • Mátrai Hegesztéstechnikai és Szakképzési Kft. (MÁTRAI),
 • Magyar Hegesztéstechnikai és Anyagvizsgálati Egyesülés (MHtE),
 • Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (HKIK).

A konzorcium munkájáról negyedévente közlünk információkat.

Benus Ferenc

Projekt indító megbeszélés

Előadás anyaga:

Introducing

WP5