Skip to main content

START

SZAKMA SZTÁR VERSENY 2016

SZAKMA SZTÁR VERSENY 2016

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében idén IX. alkalommal kerül megrendezésre a Szakma Sztár Fesztivál, a Szakma Kiváló Tanulója Verseny országos döntője 2016. április 18–20-a között a Hungexpo területén. A hegesztő szakma idei legrangosabb versenyén a SzakmaSztár 2016 döntőjében az évek során először 5 tanulóval képviseltette magát az Hegesztő Iskolánk, ...
WORD SKILLS SAO PAULO 2015

WORD SKILLS SAO PAULO 2015

Megkezdődött a szakmák olimpiájának is nevezett WorldSkills fiatal szakemberek világversenye Brazíliában, Sao Paulóban. A versenynapokon 63 ország több mint 1200 versenyzője méri össze tudását 50 versenyszámban. Magyarországot 13 szakmában 14 fiatal szakmunkás képviseli. A rendezvény szervezői mintegy 200 ezer látogatóval számolnak. Bihall Tamás, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) szakképzésért ...
SZAKMA SZTÁR FESZTIVÁL DÖNTŐ 2014

SZAKMA SZTÁR FESZTIVÁL DÖNTŐ 2014

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 2014-ben hetedik alkalommal rendezte meg a Szakma Kiváló Tanulója Versenyt (SZKTV), valamint az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyt (OSZTV). Ezek országos döntőjére a VII. Szakma Sztár Fesztiválon 2014. április 14-16. között Budapesten, a Hungexpo Vásárközpont G és F pavilonjában került sor, melynek díjkiosztó, záró ünnepélyén Orbán ...
HEGESZTÉSOKTATÁS HATÉKONYAN

HEGESZTÉSOKTATÁS HATÉKONYAN

Alapigazság, hogy manapság egy jó szakma ér annyit, mint egy átlagos diploma. Nemzetközi szintű, magasan kvalifikált piacképes szakmai tudás birtokában könnyebb elhelyezkedni. Ezen a téren sokat tesz a Mátrai Hegesztéstechnikai és Szakképzési Kft., amely jogelődjével együtt éppen 25 esztendeje foglalkozik hegesztő szakmunkások képzésével. A Mátrai Erőmű által 1986-ban létrehozott tanműhelyből ...
VIRTWELD PROJECT

VIRTWELD PROJECT

2010 Januárjában kezdődött egy európai project 4 ország részvételével. Szlovákia Csehország és Szlovénia a VIRTWELD prject segítségével ismerkedett meg modern oktatási technikákkal a hegesztésoktatás területén melynek első szereplője a CS WAVE. ...

MAKE-IT

Megjelent: 2015. november 19.

A Mátra Hegesztéstechnikai Kft részvétele egy újabb EU támogatta projektben

MAKE – IT project

Let’s Make It Happen – a Shift into Learning Outcomes in the Welding Sector.

 A hegesztési szakágazatban áttérés a tudás, a készség és a kompetencia alapú tanulási eredmények alkalmazására

Az Európai Unió egyik alapszabálya szerint a területén belül szabad mozgás lehetséges, amelyet többek között még kiegészít a munkavállalás lehetősége is. A munkavállalás témaköréhez szorosan kapcsolódik a képzettségek, a készségek és a képesség azonos értékmérő skála szerinti megítélése.

Ezen a területen már korábban is jelentős fejlesztések történtek. Gondoljunk a hegesztés területén működő az EWF által, majd az IIW-vel közösen működtetett és nemzetközileg elismert, hierarchikus szakképzési rendszerekre és az egyes minősítésekre vonatkozó különböző, többféle nemzetközi (ISO) szabványokra. Ezek pedig mind számos esetben egy – egy nemzeti képzési és minősítési eljárástól lényegesen eltérőek, de a nemzetközi követelmények teljesítését igazoló diplomát a az ipar széles körűen elismeri és keresi.

Az Európai Unión belül igény jelentkezett az egyes tagországokban végzett képzésekre vonatkozón egy olyan rendszer felállítására, amelynek segítségével a különböző országokban egy – egy azonos szakmára vonatkozó igazolások, bizonyít­ványok, diplomák milyen – a nemzetközi képzési „skála” szerinti – értéket képviselnek.

Jelenleg az EWF által vezetett konzorcium a MAKE – IT project keretén belül az EU–ban már meglevő képzési értékelő rendszert kívánja harmonizálva az EWF/IIW egyik példaként választott képzési változatának, így a EWP-re vonatkozóan (Európai Kiemelt Hegesztő) kidolgozni, úgy hogy ezzel párhuzamosan a EWP tananyagát és tantervét is megújítja.

Ehhez a következő csak mintaként említett néhány alapeljárás alkalmazását tarja szükségesnek:

  • EKKR rendeletet (Európai Képesítési Keretrendszer /European Qualification Framework – EQF),
  • az „Erasmus +” szabályokat,
  • ECVET (Európai Kreditrendszer Szakmai elméleti és gyakorlati képzési/ ECVET: European Credit System for Vocational Education and Training) előírásokat.

Ez az újabb és az EU által támogatott képzési forma és a megnyert pályázattal három évre biztosítja a hivatalos nemzetközi konzorcium munkáját.

A konzorcium tagjai spanyolok, norvégok, magyarok, portugálok és a munkát, amit 10 munkacsoportban (WP – Workpackage – munkacsomag) végeznek az EWF – Titkárság irányítja.

A „Megvalósítás”( a munka tervezése a gyártással és teszteléssel együtt)  témakörének felelőse és egyben a WP 5 munkacsoport vezetője a Mátrai Hegesztéstechnikai Kft.

A tevékenység súlypontja elkötelezetten mind maguk, mind az EWP témakör fejlesztése. Ezzel párhuzamosan az EU-ban hatályos és szakmai képzésre vonatkozó oktatásügyi, pedagógiai előírások és ajánlások harmonizált párhuzamos alkalmazása a EWP képzésben.

Ez egyben minta is a jövőben fejlesztendő szakképzésekhez is.

Fontos tény, hogy az EWF irányításával a nemzetközi konzorcium tagjai az EU – n belül más – más régióhoz tartoznak és így más – más gyakorlatot képviselnek és a projekttel lehetőség nyílik számos hasznos az európai gyakorlatban bevált – valóban nemzetközi – tapasztalat átvételére. A tapasztalatok kiterjednek a szakképzésnek mind az elméleti, mind a gyakorlati területeire, ezért több hegesztőképző és minősítő szervezet is tagja konzorciumnak.

A projekt, tehát a szobák falain túllépő, a gyakorlathoz kapcsolódó szakképzést érinti, amelynek a hazai hegesztő képzésben is haszna lehet, mivel a magyar a résztvevők:

  • Mátrai Hegesztéstechnikai és Szakképzési Kft. (MÁTRAI),
  • Magyar Hegesztéstechnikai és Anyagvizsgálati Egyesülés (MHtE),
  • Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (HKIK).

A konzorcium munkájáról negyedévente közlünk információkat.

Benus Ferenc